Nawierzchnia i ławki już gotowe

W sobotę 25 października wykonaliśmy nawierzchnię placu zabaw. Wykorzystaliśmy do tego korę tartaczną, która ma bardzo dobre właściwości amortyzujące. Dzięki temu podniesie się poziom bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń zabawowych. Po tym, jak kora ulegnie udeptaniu, będziemy ją co jakiś czas uzupełniać.

Nawierzchnia z kory

nawierzchnia z kory

nawierzchnia z kory

nawierzchnia z kory

nawierzchnia z kory

nawierzchnia z kory

Zamontowana została także tablica informacyjna z regulaminem, który jest obowiązkowym elementem każdego ogólnodostępnego placu zabaw. Tablica zawiera m. in. numery telefonów alarmowych oraz adres i telefon zarządcy terenu.

Obok placu stoją już ławki, które będą służyć jako miejsce odpoczynku dla dzieci i ich opiekunów. Ławki wykonał i zamontował Pan Rafał Ożga, za co serdecznie dziękujemy. Pan Rafał wykona dla nas jeszcze kosz na śmieci, który również zostanie trwale zamontowany w gruncie. Dzięki temu będzie łatwiej zachować czystość na placu zabaw.

Ławki i tablica z regulaminem

Przypominamy, że jeszcze przez kilka dni nie będzie można korzystać z urządzeń zabawowych, ponieważ mogłoby to naruszyć świeże fundamenty. Otwarcie placu zabaw planowane jest na czwartek 30 października o godz. 11.00 – już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy!