Kontakt z nami

Fundacja Sosenka
Żurawnica 128
22-470 Zwierzyniec

Numer rachunku bankowego:
35 2030 0045 1110 0000 0398 8600
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000522851
NIP: 922-304-97-81
REGON: 061726399

e-mail: biuro@fundacja-sosenka.pl